Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Θὰ εἶναι μία στιγμή, μόνον…

…ποὺ θὰ ἀλλάξη, γιὰ πάντα, τὶς ζωές μας.

Θὰ εἶναι τόσο βίαιο καὶ τόσο ἀναπάντεχο, ποὺ ἐκείνην ἀκριβῶς τὴν στιγμὴ θὰ ἔχουμε μόνον μία ἐπιλογή: ἢ θὰ παλέψουμε ἢ θὰ …παρασυρθοῦμε στὴν ἄβυσσο!!!

Θὰ εἶναι ἕνας ἀγὼν ἀτομικός, μακρύς, σκληρός… …μὰ θὰ εἶναι καὶ ὁ πρῶτος, πραγματικός, ἔντιμος καὶ Κατὰ Φύσιν ἀγὼν τῆς ζωῆς μας.
Ἐκείνην ἀκριβῶς τὴν στιγμὴ θὰ κληθοῦμε νὰ ζυγίσουμε καὶ νὰ ξεκαθαρίσουμε μέσα μας τὸ τὶ εἶναι σημαντικὸ καὶ τὶ εἶναι ἄχρηστον καὶ περιττόν. Θὰ εἶναι μία, ἐξ ἀνάγκης, ἀπόφασις ζωῆς, μὰ καὶ ἕνας ὁδηγὸς γιὰ πολλοὺς ἄλλους, ποὺ θὰ …«τύχη» νὰ εἶναι κοντά μας ἐκεῖνες τὶς ὧρες.
Ὅποιος, ἔως ἐκείνην τὴν στιγμή, θὰ ἐθεωρεῖτο ἀπὸ ἐμᾶς φίλος, θὰ ὑποχρεωθῆ νὰ ἀναλάβη τὸ βάρος τῶν δικῶν του εὐθυνῶν κι ἐπιλογῶν. Στὴν πραγματικότητα ἐκείνην τὴν στιγμὴ θὰ κληθοῦμε νὰ …δοῦμε μὲ ἄλλα μάτια τὸ ἀληθές, τὸ φίλιον καὶ τὸ ἀναγκαῖον, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀναθεωρήσουμε σχεδὸν ὅλα αὐτὰ ποὺ πιστεύαμε ὡς ἀληθῆ.
Ἡ ὥρα ἐκείνη πλησιάζει…
Ἀκόμη κι ἐὰν δὲν θέλουμε νὰ τὸ ἀποδεχθοῦμε, γνωρίζουμε πὼς θὰ συμβῆ.
Ὁ κόσμος μας, ὁ «ἀγγελικὰ πλασμένος» πρέπει νὰ τελειώσῃ, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἐλευθερωθοῦμε ἀπὸ τὰ δεσμά του, μά, κυρίως ἀπὸ τὰ δεσμὰ ποὺ τώρα πιὰ μόνοι μας θέτουμε στοὺς ἑαυτούς μας.


Φιλονόη

εἰκόνα

arxisame.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσβλητικά και υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται.